A Simple Introduction to Otherkin and Therianthropes – Swedish translation

After Orion Scribner's A Simple Introduction to Otherkin, translated into Swedish by Susitar in 2015, who can be e-mailed at onagraceae@hotmail.com

Detta verk är licensierat enligt en Creative Commons Attribution-NonCommercial-Sharealike 3.0 Unported-licens. Du har tillåtelse att reblogga det.

Vad är otherkin?
     Det finns riktiga människor som anser sig själva mytologiska varelser. Dessa människor kallar sig själva "otherkin". En otherkin har den personliga övertygelsen om att han är en mytologisk varelse, till exempel en vätte. Han säger att vätten är hans sanna jag. Det är hans identitet. Detta är verkligt för honom. Det är inte en låtsasfigur i en lek.

     Varje otherkin har sin egen uppfattning om hur och varför han är en otherkin. Han är den enda som kan avgöra vad han är. Många otherkin säger att deras uppfattning om sig själva är en form av personlighet andlighet. Det är vanligt att en otherkin säger att hans själ inte är mänsklig. Det är också vanligt att en otherkin kan säga att han inte var mänsklig i sitt tidigare liv. De har en tro på att människor kan återfödas till nya liv efter döden. Det kallas för reinkarnationstro. Andra hittar sätt att beskriva sig själva utan att använda sig av just dessa föreställningar.

     De använder ofta idéer från andlighet när det gäller att förklara sin identitet. Detta är dock inte samma sak som religion. En otherkin kan ha vilken religion som helst. Många av dem tillhör nyhedniska religioner. Därför är det vanligt att otherkin har idéer från dessa religioner. Men man behöver inte tillhöra någon sådan religion för att kalla sig själv otherkin.

     De ser ut som människor. De föddes som människor. Många säger att deras kroppar är mänskliga. Men vissa hävdar att de har alver som förfäder. De säger att deras kroppar skiljer sig från andra människors.

     Vår kunskap om otherkin börjar år 1990. Det var första gången en grupp på internet använde ordet "otherkin" om sig själva. (Ordet "otherkin" kommer från två engelska ord. Other - annan, och kin - släkte). Denna grupp hade band till äldre grupper. Dessa äldre grupper kallade sig själva alver. Från och med år 1972 hade alverna skickat ut skrifter via brev och tidningar. Dessa alver är bland de äldsta grupperna som vi känner till, som sade sig vara något annat än människor. Om det är så att det fanns sådana personer innan, så har jag inte hittat något skrivet från dem.

     Ibland används ordet "otherkin" för andra människor som anser sig själva vara annat än människor. Till exempel djuriska människor. Djurfolk kallar sig själva "teriantroper".

Vad är teriantroper?
     Teriantroper är riktiga människor som anser sig själva vara djur. De tror att de har ett djur-jag. Detta jag är inte låtsasfigurer i en lek. Det är mer än att ha ett favoritdjur. Varje teriantrop har sin egen uppfattning om varför och hur han är ett djur. Han är den enda som kan avgöra om han är ett djur, och så i fall, vilket slags djur. Ingen annan person kan ta reda på deta åt en annan.

     Denna första gruppen av teriantroper grundades 1993, på en sajt på internet. Sajten var till för att diskutera berättelser om varulvar. Några personer där började berätta om hur de kände sig som djur. De började använda ordet "teriantrop" för sig själva 1994. ("Teriantrop" är ett ord för djurmänniskor i gamla myter. Ordet "teriantrop" kommer från två grekiska ord. Therion betyder vilddjur. Anthropos betyder person.) Senare träffade teriantroper på personer som kallade sig själva otherkin.

     Teriantroper är medvetna om att de har mänskliga kroppar. Några av dem ser det som en form av andlighet att tänka på sig själva som djur. De säger att de har en djursjäl i en människokropp. Vissa säger att de har varit djur i tidigare liv. Även om detta är en form av tro, är det inte en religion. Det är för att varje person tror olika.

     Vissa teriantroper tror inte på andlighet. I stället säger de att deras medvetande är likt ett djurs. De kan finna psykologiska teorier hjälpsamma för att försöka beskriva hur deras medvetande är annorlunda.

Har de en psykisk sjukdom?
     Det är ovanligt för en person att tro att han är ett djur. Att tro, är i sig är inte en psykisk sjukdom. Psykologer säger att tro är bara ohälsosamt om en person har andra problem som gör att det leder till skada. Ett sådant problem är ifall en person tror att hans kropp håller på att förvandlas till ett djurs. Då kanske han inte längre vet vad som är verkligt. Ett annat problem är ifall han har andra psykiska problem som utsätter honom för fara. Det kan bli en dålig kombination. De flesta teriantroper har inte dessa problem.

     Vissa teriantroper och otherkin har frågat sina psykologer om detta. Deras psykologer sade att deras uppfattning inte var ett tecken på psykisk sjukdom. Det är okej att ha några personliga övertygelser. Det är okej, även om det är en ovanlig övertygelse. Att tro någonting särskilt är bara ett problem när det leder till skada, eller ifall personen förlorar sin verklighetsuppfattning.

Kortfattat
     Teriantroper och otherkin är riktiga människor som ser sig själva som annat än människor. Djurmänniskor kallar sig själva för teriantroper. Otherkin är alver, eller andra mytologiska varelser. Teriantroper och otherkin började som separata grupper. Dessa idéer är ovanliga. Men de är inte en psykisk sjukdom. För många av dessa personer, är det en form av andlighet.

     För att se alla källor som citeras för detta, se den oavkortade, engelskspråkiga versionen av texten. I denna text har jag motvilligt använt pronomenet "han" istället för könsneutralt pronomen för att göra det lättare för översättare. Jag ber om ursäkt för detta. Denna text är för det mesta skriven för att vara lättläst.